EVENT AGENDA

Op naar de volgende verkiezingen: lokaal het verschil maken!

De datum staat vast: 16 maart 2022. Gemeenteraadsverkiezingen. De komende maanden worden de kandidaat-raadsleden geselecteerd en worden de verkiezingsprogramma’s opgesteld. Het moment om als public-affairsprofessional invloed uit te oefenen is nu aangebroken, maar hoe pak je dat het beste aan? In een online leergang nemen we je mee tijdens de verschillende stadia van lokale beleidsbeïnvloeding. Schrijf je nu in!

In deze leergang bieden we je graag de instrumenten om invloed uit te oefenen op de lokale verkiezingen. Bij de formulering van de conceptprogramma’s, tijdens de campagne en bij de formering van het college van B&W. Op al deze momenten vragen raadsleden en wethouders stakeholders uit de praktijk om aan te schuiven. Kortom: volop kansen voor jou als belangenbehartiger, waar we in deze online leergang graag op ingaan. Interactief en met jouw vragen centraal!


1. De basis: hoe werkt een gemeente? – 26 mei 2021 (16.00-17.30 uur)

Hoe zit de gemeente in elkaar? Dat is centrale vraag tijdens deze online workshop. Een opfriscursus voor iedereen die juist nu invloed wil uitoefenen op lokaal niveau. We lopen de beleids- en besluitvormingsprocedures nog een keer door en verkennen de rollen en bevoegdheden van sleutelfiguren. Maar we kijken ook naar hoe de gemeente naar jouw organisatie kijkt. Voor iedereen die even dat “O, ja!”-gevoel wil hebben. Een oud-wethouder beantwoordt al je vragen.

2. De verkiezingsprogramma’s beïnvloeden – 31 mei 2021 (16.00-17.30 uur)

Op dit moment worden de verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen geschreven. In deze online workshop kijken we naar de procedures, de issues die spelen, de mogelijkheden van invloed maar ook naar de vorm van invloed. Wat is effectief? Wat moet je vooral niet doen? Wat is de beste manier van agenderen? En hoe oefen je lokaal invloed uit als landelijke organisatie? Een lokale partijvoorzitter schuift aan om je vragen mede te beantwoorden.

3. Jouw rol in de lokale campagne – 28 oktober 2021 (16.00-17.30 uur)

De lokale campagne start volop in januari 2022. Maar daar kan jij een onderdeel van zijn! Dat vraagt om slim schakelen met de middelen en instrumenten die je hebt. Hoe zet je jouw communicatiekracht in? Hoe maak je je achterban zichtbaar? Wat is de rol van de (lokale) media? We betrekken een campagne-expert bij wie je je vragen kunt neerleggen.

4. Invloed op het nieuwe college – 10 februari 2022 (16.00-17.30 uur)

Na de gemeenteraadsverkiezingen zit er weer een nieuwe Raad in de gemeente. Maar er wordt ook direct gewerkt aan een nieuw collegeakkoord. Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? Hoe bouw je een relatie op met nieuwe Raadsleden? En hoe kom je in beeld bij nieuwe wethouders? Praktische tips en specifieke aandacht voor jouw vragen!

Opzet
Een serie boeiende online workshops van minimaal 1,5 uur. In het eerste uur gaan we in op de inhoud en alle vragen die je hebt. In het laatste half uur nemen door de wol geverfde lokale politici je mee in de wereld van de lokale lobby en het beïnvloeden van verkiezingsprogramma’s en verkiezingscampagnes. Je bent van harte welkom!

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan nog voor workshop 4: