EVENT AGENDA

Masterclass Leren adviseren

Maak jouw adviseurschap effectiever en efficiënter. Hoe neem je de juiste positie in en wat zijn de verwachtingen? Ontdek wat bij jou past en hoe je nóg beter wordt.  Waar veel trainingen gericht zijn op externe advisering, is interne advisering én de wisselwerking daartussen net zo belangrijk. Daarom ontwikkelden we de masterclass adviseren. In deze masterclass versterk je technieken: je traint je adviesstijl, gespreksvaardigheden en interventie- en gedragsrepertoire. Ook leer je omgaan met lastige situaties en weerstand binnen en buiten je organisatie. Je werkt aan het beter gebruik maken van je persoonlijke stijl. Je analyseert je sterktes, zwaktes, valkuilen, drijfveren en authenticiteit.

Programma

Er zijn drie modules en een coaching gesprek. Vooraf aan de modules is er een telefonisch intakegesprek. Hier formuleren we samen jouw leervraag.

Module 1: Public affairs en adviseren

In de eerste module onderzoeken we het vak adviseren in brede zin, maar ook wat het betekent in relatie tot public affairs. Wat betekent het adviseren in dit perspectief zowel intern als extern?  Wie is je interne en/of externe opdrachtgever?  De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Verdieping in het proces van professioneel adviseren
 • Je rol en positie beter kennen en versterken
 • Wat heeft de ontvanger nodig aan advies
 • Hoe te zorgen dat de organisatie open staat voor advies?
 • Ervaar hoe je op verschillende manieren contact maakt
 • Krijg inzicht in hoe jij jouw kwaliteiten in kunt zetten in je adviesrol

Module 2: Het advies

In deze module gaan we in op het effectief adviseren. Hoe kun je je je advies goed structureren en onderbouwen? Hoe leer je omgaan met vooroordelen en drempels? Hoe bewaak je dat adviseren niet overtuigen wordt? En wanneer ga je wel die grens over? Welke rol pak je? De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Het effectief adviseren
 • Gesprektechnieken
 • Het verschil tussen adviseren en overtuigen
 • Inzet gevraagd en ongevraagd advies? – Risico’s of juist impact?
 • Rollen in adviseren

Module 3: Blijvend adviseren

In je rol ben je nooit de eenmalige adviseur maar ben je voortdurend de persoon die probeert de organisatie de adviseren. Daarnaast ben je waarschijnlijk ook de persoon die een deel van het advies opvolgt. Hoe ga je met deze dubbele rol om? Hoe blijf je als adviseur in beeld?  En hoe koppel je terug? In deze module kijken we onder andere naar:

 • Advies als doorlopend onderdeel van je werk
 • Hoe houd je interesse en betrokkenheid vast?
 • Hoe te evalueren op je adviesrol?
 • Of hoe succes van je advies zichtbaar te maken?
 • Hoe ga je om met je dubbele rol?

Samen leren

De groep bestaat uit 6 tot 12 personen. Wij creëren een leeromgeving waarin je waardevol met elkaar kunt sparren over de inhoud van de training én over jouw werksituatie. De modules beslaan zes uur en worden op onze locatie in Den Haag gegeven. Tussen de modules zit een periode van een aantal weken. Na de laatste sessie heb je de mogelijkheid om een coachinggesprek van een uur aan te vragen

Aanmelden en aanvullende informatie
De masterclass vindt plaats op:

 • Woensdag 5 april 2023, 10:00-16:00
 • Woensdag 26 april 2023, 10:00-16:00
 • Woensdag 17 mei 2023, 10:00-16:00

De locatie voor alle bijeenkomsten is de Public Affairs Academie aan de Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag.

De kosten voor deze masterclass bedragen €2.050,- per persoon (exclusief BTW). Je kunt je aanmelden of meer informatie opvragen via het onderstaande formulier.