EVENT AGENDA

Lobbyen voor cultuur

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verstrekt elk jaar subsidies aan culturele instellingen en aan de landelijke cultuurfondsen, waarbij aandacht is voor onder andere podiumkunsten, musea, beeldende kunst, mode, film, festivals en allerlei nieuwere genres. Dit stelsel van cultuursubsidies heet de culturele basisinfrastructuur (BIS). Begin november is de regeling voor de vierjaarlijkse BIS gepubliceerd voor de jaren 2021 tot en met 2024. De sluitingsdatum voor de aanvragen was 31 januari.

Hoe kan je als culturele instelling na indiening van je aanvraag de kans op een voortzetting of verhoging van je subsidies verder maximaliseren? Wanneer moet je in actie komen, en wanneer moet je juist stilzitten? Hoe benut je de media? Hoe betrek je stakeholders? En wat zijn je mogelijkheden als je aanvraag straks onverhoopt geen positief advies krijgt? Hoe maak je bijvoorbeeld de koppeling tussen cultuur en andere maatschappelijk relevante onderwerpen? Om op deze en nog meer vragen antwoord te geven organiseert de Public Affairs Academie op 23 april de workshop Lobbyen voor cultuur.

Opzet
Tijdens de workshop maak je kennis met de belangrijkste lobbyinstrumenten om je kansen op succes te maximaliseren. Aan bod komen vragen als:

  • Welke factoren spelen een rol bij het wel of niet slagen van jouw aanvraag?
  • Wat zijn de belangrijkste politieke momenten om invloed uit te oefenen?
  • Hoe herken je kansrijke momenten en periodes wanneer je stil moet zitten?
  • Hoe ziet een goede cultuurlobby eruit en wat heb je daarbij nodig?
  • Welke koppelingen kun je maken met andere maatschappelijk relevante thema’s waar je als culturele instelling mee te maken hebt? Hoe benut je die koppelingen?

Maar je gaat ook zélf aan de slag. Er is tijdens de workshop namelijk ruim gelegenheid om onder begeleiding van twee PA-adviseurs te beginnen en/of te sleutelen aan een eigen, op maat gemaakt lobbyplan. Hierdoor kun je na afloop van de workshop direct aan de slag met je opgedane kennis, vaardigheden en inspiratie.

De workshop wordt gegeven door:

  • Marielle van Oort: ervaren public affairs adviseur en directeur van de Public Affairs Academie;
  • en Marius Snyders: ervaren adviseur op het gebied van strategische communicatie en beleidsbeïnvloeding binnen de culturele en creatieve industrie.

Marielle en Marius zullen je ook begeleiden bij het werken aan je persoonlijke PA-plan.

Datum en locatie
De workshop vindt plaats op 23 april bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag. De workshop begint om 14:00 en we eindigen rond 17:00.

Aanmelden en meer informatie
De kosten voor deze workshop bedragen €100,- (exclusief BTW). Deze workshop is bij uitstek geschikt voor medewerkers van instellingen voor podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie, film, letteren, amateurkunst en cultuureducatie, musea, bovensectorale en ondersteunende instellingen. Je kunt je aanmelden via het formulier hieronder. Meer informatie? Neem contact met ons op via info@pa-academie.nl of 070-3242765.

Ga je akkoord met de algemene voorwaarden en heb je kennisgenomen van de privacyverklaring? *

Wil je de nieuwsbrief ontvangen?