EVENT AGENDA

Intervisiegroepen voor ervaren PA-professionals

De dagelijkse praktijk beheerst wellicht je agenda. Je kunt bouwen op een berg ervaring, een sterk netwerk en vanzelfsprekend je politieke intuïtie. En toch zou je wel eens met collega’s in hetzelfde vakgebied willen praten over praktijkcasussen, dilemma’s, persoonlijke vraagstukken, leiderschap en het vormgeven je ambities. Ben jij op zoek naar intervisie met andere ervaren professionals op gebied van jouw public affairs-activiteiten?

De Public Affairs Academie start binnenkort met intervisiegroepen van maximaal zes personen voor ervaren PA-professionals, belangenbehartigers en advocates. Met elkaar voeren we in vertrouwen gesprekken over ons vak en de uitdagingen die we ervaren. We inspireren en leren van elkaar. En we bepalen vooral met elkaar het programma en welke gastsprekers we uitnodigen.

Hoe werkt het?
We willen starten op basis van de aanmeldingen. Zodra zes deelnemers zich hebben aangemeld wordt het traject in onderling overleg ingepland. We beginnen met een online intakebijeenkomst, waarin we een inventarisatie en prioritering maken van de aangedragen onderwerpen. In de startbijeenkomst maken we nader met elkaar kennis en verkennen de uitkomsten van de intakes. Op basis hiervan bepalen we samen de agenda. Vervolgens zijn er vijf informele maar zeer inhoudelijke bijeenkomsten met eventuele gastsprekers, indien gewenst. En vanzelfsprekend vindt alles in een veilige omgeving met onderling vertrouwen plaats.

Voor wie?
De intervisiegroepen zijn bedoeld voor ervaren professionals (minstens 7 jaar ervaring) die zich binnen hun organisatie vanuit verschillende achtergronden bezighouden met public affairs, strategische belangenbehartiging of advocacy.

Wat kun je zoal verwachten?

  • Meer reflectie op je eigen denken en handelen
  • Een sterker intern kompas in het vak
  • Leren van ervaringen van anderen
  • Inzicht in je persoonlijke positionering
  • Meer relevante en actuele kennis

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan een intervisiegroep (online intake, startbijeenkomst, vijf vervolgbijeenkomsten) gedurende een jaar kost €1500,- (exclusief btw). De sessies vinden plaats aan het begin van de avond en zijn inclusief een hapje eten. Aanmelden kan via het onderstaande formulier.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via info@pa-academie.nl of 070 32 42 765.

Ga je akkoord met de algemene voorwaarden en heb je kennisgenomen van de privacyverklaring? *

Wil je de nieuwsbrief ontvangen?