EVENT AGENDA

Een PA-plan in 4 weken

In september begint het nieuwe politieke seizoen weer. Betekent dat moment ook het startpunt of herijking voor jouw nieuwe public affairsbeleid? Tijdens de zomermaanden helpen we je voor een gereduceerd tarief met het opzetten van een effectieve PA-strategie. In vier weken gaan we aan de slag met jouw doelstellingen in de maatschappelijke, politieke en/of ambtelijke arena. Naast nieuwe informatie, inspirerende inzichten en een nuttig klankbord levert dit traject je een concreet PA-plan op, dat je als leidraad kunt gebruiken bij het behartigen van jouw belang. Na deze vier weken ben je klaar voor het nieuwe politieke jaar!

Het idee
Lokale en nationale belangenbehartiging. Media, beeldvorming en campagnes. Agenderen, organiseren en realiseren. Samen gaan we aan de slag om een concreet PA-plan op poten te zetten, waarbij we ruim aandacht besteden aan alle facetten die daar in jouw geval voor nodig zijn. En we stellen een realistisch tijdspad op dat jouw kans op effectieve belangenbehartiging maximaliseert. Het resultaat? Een concrete PA-strategie waarmee je klaar bent voor het nieuwe politieke seizoen!

Opzet
In vier sessies – iedere week één dagdeel – stellen we een strategie op voor belangenbehartiging, issue- en stakeholdermanagement en communicatie. Bij iedere sessie schuiven eventueel deelspecialisten aan, die snel kunnen schakelen op zowel inhoudelijk als procedureel vlak.

Programma
In een periode van vier weken stellen we gezamenlijk een strategisch PA-plan op.

Week 1: Intake
We beginnen de reeks met een intakesessie waarin we gedurende een dagdeel samen verkennen wat het belang is dat je behartigt, wat je doelstelling is en waar je nu staat in het proces. In deze sessie zullen wij je vooral vragen stellen om zo de rest van het programma vorm te kunnen geven.

Week 2: Beleidsanalyse
In de tweede sessie geven wij na een aantal dagen diepgravend onderzoek in de vorm van een beleidsanalyse onze visie op de vragen die je hebt of de problemen waar je mee worstelt. Vervolgens gaan we samen brainstormen om tot een strategie te komen.

Week 3: Schaven aan het PA-plan
In deze week presenteren we je de contouren van het strategische PA-plan. Gedurende deze sessie zoeken we samen naar verdieping.

Week 4: Presentatie
In de laatste sessie presenteren we je de eindversie van het PA-plan. Als je wilt dat collega’s die betrokken zijn bij de implementatie van het plan meteen op de hoogte zijn; nodig hen gerust uit voor de presentatie!

Het resultaat
– Een treffende beschrijving van je doelstellingen
– Een concreet en strategisch PA-plan
– Een eigen public affairsagenda voor je organisatie
– Inzicht in mogelijke middelen
– Basis voor verdere lobbyactiviteiten
– Praktische leidraad voor het komende politieke jaar

Ons team
Ons vaste team PA-specialisten bestaat uit diverse experts. Het door ons voor jou op maat samengestelde team staat onder leiding van Marielle van Oort, directeur van de Public Affairs Academie met ruim 20 jaar ervaring.

Jouw team
Ben je manager of PA-professional bij een (maatschappelijke) organisatie of bedrijf? Ben je (eind)verantwoordelijk voor Public Affairs? En wil je je organisatie vooruit helpen? Dan ben je van harte welkom je aan te melden voor ‘Een PA-plan in vier weken’. Het minimale aantal deelnemers vanuit je organisatie is één, maar je mag uiteraard ook geïnteresseerde collega’s meenemen.

Data en locatie
De data van de vier sessies worden in onderling overleg afgesproken. Het gereduceerde tarief geldt alleen in de maanden juli en augustus 2019. De bijeenkomsten vinden in principe plaats bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag, maar we kunnen (een deel van) de sessies ook incompany organiseren.

Aanmelden en meer informatie
Wij zorgen voor de locatie en de catering. Om voor het gereduceerde tarief in aanmerking te komen, dienen de vier sessies in juli en augustus 2019 plaats te vinden. De kosten voor dit traject bedragen tijdelijk €3.000,-. Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar info@pa-academie.nl of door te bellen via 070-3242765. Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!