Help, mijn motie is aangenomen! Wat nu?

Je hebt met succes je belangrijke lobbydoelstelling op de politieke agenda gezet. Dankzij een aangenomen motie of amendement of na een toezegging van de minister lijkt jouw punt verankerd in het overheidsbeleid. Maar hoe gaat het verder?