Nederland, Den Haag, 16-03-2017 De PA-academie organiseert nav de Tweede Kamerverkiezingen 2017 een Verkiezingsontbijt waar directeur van De Groene Zaak Marjolein Demmers, oud-minister en voorzitter Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet, directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa, oud-minister en oud-fractievoorzitter Eerste Kamer Loek Hermans hun licht laten schijnen over de actuele ontwikkelingenDe stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen waren nog niet geteld, de uitslag had nog een voorlopig status, maar de honger naar duiding en gesprek was groot. Het op 16 maart plaatsgevonden Verkiezingsontbijt van de PA-academie bleek in deze honger te voorzien. Meer dan 100 genodigden van maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven kwamen ‘s ochtends vroeg naar het Haagse Theater aan het Spui om met elkaar over de resultaten van de verkiezingen van gedachten te wisselen. Met een croissantje in de hand, een kop koffie binnen handbereik en een aantal prominente sprekers op het podium stonden – geheel in de traditie van de PA-academie – ook op deze ochtend ontmoeting en kennisdeling centraal.

André Rouvoet (oud-minister en voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland), Loek Hermans (oud-minister en -fractievoorzitter van de Eerste Kamer), Marjolein Demmers (directeur van De Groene Zaak) en Manon Vanderkaa  (directeur KBO/PCOB) gaven tijdens het Verkiezingsontbijt niet alleen hun visie op de verkiezingsuitslag, maar gingen vooral ook in op de uitdagingen van het te formeren nieuwe  kabinet. Onder meer door middel van stemming via een mobiele app namen ook de aanwezigen actief deel aan het plenaire debat.

Opluchting, zorg en hoop
Het woord ‘opluchting’ kwam in de eerste reacties op de voorlopige verkiezingsuitslag bij de aanwezigen nadrukkelijk naar voren. André Rouvoet en Loek Hermans vertaalden deze duiding in de stop van de opmars van het populisme in Nederland en het mogelijke demotiverende effect daarvan voor het populisme in Europa. Met het oog op de aanstaande verkiezingen in Frankrijk en Duitsland sprak Hermans in dit verband van een geslaagde kwartfinale. Waar alle sprekers blij waren met de hoge opkomst, spraken Manon Vanderkaa en André Rouvoet tegelijkertijd ook hun zorg uit over de fragmentering van het politieke middenveld en het bieden van een passend antwoord op de stem van ‘de’ kiezer. Marjolein Demmers distilleerde uit de verkiezingsuitslag echter vooral hoop. Zij interpreteerde de uitslag vooral als een keerpunt in het denken en een blik op een duurzamere toekomst.

Verduurzaming van de economie
Ook de aanwezigen herkenden de focus op duurzaamheid in de uitslag; ook wanneer GroenLinks buiten het kabinet blijft, verwachtten zij vrijwel allemaal dat verduurzaming van de economie de komende jaren hoog op de politieke agenda komt te staan. Sprekers noemden het investeren in het blijvend kunnen investeren in fundamentele en toegepaste wetenschap, technologische innovatie en de circulaire samenleving hierbij als de belangrijkste uitdagingen.

Investeren in de zorg
Een ander door de aanwezigen en de sprekers gevoeld kabinetsthema is de zorg. André Rouvoet ziet in de verkiezingsuitslag geen groot draagvlak voor de instelling van een nationaal zorgfonds. Wel hoopt hij dat het debat over de financiering van de zorg ook in het komende kabinet centraal komt te staan. “Om de zorgverzekeringspremies te kunnen terugdringen, zal de stijging van de zorgkosten immers moeten worden afgeremd”, aldus Rouvoet. Manon Vanderkaa hoopt dat de aandacht voor ouderenzorg in de verkiezingscampagnes door het nieuwe kabinet kan worden verzilverd. Wat haar betreft in de vorm van meer personele investeringen in zowel de verpleeghuiszorg als de thuiszorg. Beide sprekers verwachten dat het nieuwe kabinet ook nadrukkelijk zal inzetten op niet alleen aan jongeren voorbehouden preventie. André Rouvoet kan zich voorstellen dat er straks sprake is van een Preventie-akkoord of zelfs een Preventiefonds, waarbij wijkverpleging en thuiszorg belangrijke factoren zijn.  

Kabinetsformatie
Gevraagd naar de te verwachten duur van de kabinetsformatie, bestempelde André Rouvoet de formatie als ‘ingewikkeld’. Omdat hij het aanschuiven van de ChristenUnie of GroenLinks bij VVD, CDA en D66 niet op voorhand vanzelfsprekend acht én in het geval van de ChristenUnie slechts sprake is van een kleine meerderheid, acht hij de vorming van een minderheidskabinet niet uitgesloten. Loek Hermans voorziet evenzeer een aantal hete hangijzers die maken dat de kabinetsformatie wellicht pas net vóór Prinsjesdag zal zijn afgerond.

Prioriteiten
Lange kabinetsformatie of niet, de prioriteiten van het nieuwe kabinet zijn wat de sprekers betreft helder: voor Marjolein Demmers en de meerderheid van de aanwezigen is dit duurzaamheid, vertaald naar lonende innoverende maatregelen. Wat Manon Vanderkaa betreft is het een integrale blik op de demografische ontwikkelingen met een coördinerend  bewindspersoon voor Jong & Oud. Opgeteld met het pleidooi van André Rouvoet voor een sterkere focus op het terugdringen van de zorgkosten moet volgens Loek Hermans het nieuwe kabinet 20170316_081442ook antwoorden zien te vinden op tal van andere onderwerpen, zoals onvrede in de samenleving, oplossingen voor immigratie en het verstevigen van de economie. Voor dit laatste onderwerp ziet hij een sterke focus op de nieuwe banenmarkt als het belangrijkste element. Voor het wegnemen van onvrede in de samenleving dient de focus gericht te zijn op het versteken van de kwaliteit van het onderwijs.

Start van een traditie?
Net als de deelnemers kijkt gespreksvoorzitter en PA-academie directeur Marielle van Oort terug op een geslaagd evenement: “Gezien de vele enthousiaste reacties denk ik dat met dit Verkiezingsontbijt een mooie traditie is geboren. Er vanuit gaande dat het nieuwe kabinet de rit uitzit, organiseert de PA-academie over vier jaar graag opnieuw een Verkiezingsontbijt!”

 
Ook het Haags TV journaal was bij het Verkiezingsontbijt!

Comments are closed.