Tweede Kamer ontdekt de initiatiefnota

26 oktober 2015 on Blog, Nieuws by vovo
Op eigen initiatief

Bestel de publicatie nu!

De initiatiefnota is door Tweede Kamerleden ontdekt als instrument om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen. De laatste jaren vertoont het aantal ingediende initiatiefnota’s een sterke stijging: van 3 in 2011 naar 27 in 2014. In totaal verschenen er vanaf 2004 tot Prinsjesdag 2015 76 initiatiefnota’s. Dit blijkt uit de publicatie ‘Op eigen initiatief; Initiatiefnota’s en burgerinitiatieven op de agenda van de Tweede Kamer’ van de PA-academie en Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie. De publicatie vergelijkt de initiatiefnota met het burgerinitiatief en schetst in hoeverre burgerinitiatieven en initiatiefnota’s interessante middelen voor belangenbehartigers zijn om ook hun ideeën op de politieke agenda te krijgen.

 

Sharon Gesthuizen (SP) koningin van de initiatiefnota

Sinds 2004 hebben Tweede Kamerleden de mogelijkheid initiatiefnota’s in te dienen. Uit het onderzoek blijkt dat er tot Prinsjesdag 2015 in totaal 76 initiatiefnota’s zijn ingediend. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen mag zich ondertussen de ‘koningin van de initiatiefnota’ noemen. Zij produceerde in de onderzochte periode zes initiatiefnota’s, waarvan vijf als eerste indiener. De PvdA is de partij met de meeste initiatiefnota’s: 26, waarvan 20 als eerste indiener.

 

Twee burgerinitiatieven per jaar, waarvan één wordt toegelaten

De Tweede Kamer heeft tot aan Prinsjesdag 2015 slechts elf burgerinitiatieven ontvankelijk verklaard. In totaal zijn er vanaf 2006 tot medio september 2015 22 ingediend, waarvan er negen niet ontvankelijk zijn verklaard. Over twee burgerinitiatieven moest de Kamer op de peildatum nog beslissen. De drempel voor toelating tot de Kamer is hoog. Ondanks de nadelen zijn de voor het onderzoek geïnterviewde betrokkenen echter positief over de effecten die zij met hun burgerinitiatief teweeg hebben gebracht. Betrokkenheid van prominenten (zoals oud-politici en journalisten) of een bestaand platform of organisatie lijkt het van de grond komen van een burgerinitiatief te vergemakkelijken.

 

Initiatiefnota is praktischer

In veel gevallen is de initiatiefnota praktischer om een onderwerp te agenderen. Veel meer dan het burgerinitiatief is deze  aan het uitgroeien tot een regulier parlementair instrument waarbij behandeling in de Tweede Kamer min of meer verzekerd is. De initiatiefnota’s komen relatief snel op de agenda van de Tweede Kamer. Ook is in grote lijnen voorspelbaar hoe de Kamerbehandeling procedureel in zijn werk gaat, en reageren bewindslieden vaak inhoudelijk met een kabinetsreactie.

 

Kamerleden staan open voor input

Vanzelfsprekend is de initiatiefnota primair een instrument van de Kamerleden zelf. Toch kan het voor belangenbehartigers nuttig zijn om suggesties of informatie aan te dragen voor een initiatiefnota waaraan een Kamerlid werkt. Kamerleden staan hier in principe voor open, al zal de mate waarin van persoon tot persoon verschillen. Deze onderzoeksbevindingen worden in grote lijnen bevestigd in interviews met de Kamerleden Anne Mulder (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA).

 

Bestelinformatie

Het onderzoek ‘Op eigen initiatief; Initiatiefnota’s en burgerinitiatieven op de agenda van de Tweede Kamer’ is de eerste in een reeks van publicaties die de PA-academie en Van Oort & Van Oort de komende jaren gaan uitbrengen over verschillende domeinen op het gebied van public affairs en belangenbehartiging. De publicatie is te bestellen via dit formulier. Een persexemplaar kan zonder kosten ter beschikking worden gesteld.

 

Contactpersoon

Inhoudelijke informatie over het onderzoek kan worden verkregen bij Aukje Ravensbergen, 06-28316034.

Comments are closed.