Politiek Den Dacula

11 december 2015 on Blog by vovo

De preambule van de Amerikaanse grondwet ademt het inspirerende beginsel van vrijheid en voorspoed voor “We the People”. Over de precieze definitie van “we” lieten de grondleggers zich niet uit, maar in de loop der jaren is er wettelijke duidelijkheid gekomen over wie zich Amerikaan mag noemen. Gevoels- en vooroordeelsmatig is die duidelijkheid van een ander kaliber. Het maken van onderscheid op basis van huidskleur (overheidsdocumenten informeren vaak naar ras), geloof of geaardheid betekent nog altijd dat we flirten met de gepretendeerde duidelijkheid van klasse-indeling, een hokjesgeest die niet in een fles is te kurken.

De individuele ingrediënten die de Amerikaanse mengketel zo sterk en verscheiden hebben gemaakt wekken bij te velen hier, zoals ook elders, wrevel en haat op, en “eigen volk eerst” heeft in dit land van immigranten een verontrustende aanhang. Onbegrip en angst voor de vreemdeling (Chinezen tijdens de openlegging van het Westen, Japanners gedurende WO II, islamitische vluchtelingen op dit moment) wekken sentimenten op die sommige politici graag als energiebron voor hun karretje gebruiken. Het is alleszins gezond om gevoelens van onbegrip te onderkennen, maar dat mag nooit leiden tot het populistisch stoken van onrust en vooroordeel. Van politici moet worden verwacht dat zij leiden met kennis en integriteit tot voorspoed van allen.

Jan-Willem van Oort

Comments are closed.